Архів позначки: наука

Монографія

Матеріали наукового колоквіуму

26 травня відбувся науковий колоквіум за темою «Роль децентралізації влади та управління у забезпеченні економічної безпеки держави».

Додатково: Матеріали у форматі pdf.

Рецензія

Студентська науково-практична конференція 2020

2 – 3 квітня 2020 р. в Одеській національній академії харчових технологій була проведена II Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні аспекти соціально-економічного розвитку України: погляд молоді» в он-лайн режимі.

Для участі в конференції було надіслано понад 200 доповідей, з яких 130 доповідей були прийняті до участі в конференції та опубліковані в збірнику наукових доповідей.

Сучасну молодь хвилюють наступні питання: проблеми та тенденції розвитку економіки України, особливості організації документообігу у нових умовах діяльності, особливості нарахування та утримання податків із заробітної плати в умовах застосування інформаційних технологій, причини і наслідки інфляції в Україні, заходи підтримки бізнесу в умовах пандемії, перехід підприємств регіону до режиму віддаленої роботи і оптимізації свого бізнесу.

Автори кращих статей були нагороджені спеціальними дипломами (золотий, срібний, бронзовий, «За оригінальність мислення»).

Навчання на спеціальності 051 «Економіка» допоможе вам вирішувати питання вищезазначених напрямків та інші фінансово-економічного характеру.

Чекаємо на ВАС!

Нажаль, у зв’язку з карантином, ОНАХТ не змогла прийняти всіх бажаючих виступити з докладами особисто. Тому, згадаємо, як проходила студентська конференція у 2019 році.

Додатково: фотогалерея

Перемога

Наукове студентське життя

Студенти спеціальності «Економіка» ОНАХТ приймають активну участь не тільки в навчальному процесі, але й науковому студентському житті.

Кожного року студенти приймають участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт “Black Sea Science”.

В 2018 році студентки Федорова Тетяна та Мініна Вікторія (керівник – к.е.н., доцент Кулаковська Т.А.) посіли друге місце за свою наукову роботу.

В 2019 році студентка 4 курсу Аун Валерія (керівник – к.е.н., доцент Яблонська Н.В.) посіла перше місце за свою наукову роботу.

aun-valeriya

На фото: Вручення сертифікату переможця у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт “Black Sea Science” ректором ОНАХТ Єгоровим Б.В. студентці Аун В.

В 2020 році студентка 4 курсу Корікова Анна (керівник – к.т.н., доцент Лобоцька Л.Л.) посіла третє місце.

korikova-anna korikova-sertificate

На фото: Переможниця у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт “Black Sea Science” студентка Корікова А. та сертифікат за третє місце

Ми пишаємося нашими студентами та викладачами кафедри!

Запрошення на семінар

Науковий колоквіум

Програма наукового колоквіуму на тему «Модель інклюзивного рурального розвитку в Україні: теорія та практика» який відбудеться 26 вересня 2019р. о 14.30 в ауд. А-416.

Додатково: Програма колоквіуму (pdf)

Диплом

Вітаємо з присудженням наукового ступеню!

Відповідно до наказу МОН України № 1411 від 18 грудня 2018 р. доценту кафедри економіки промисловості Самофатовій Вікторії Анатоліївні, за результатами захисту дисертаціі, який відбувся в ОНАХТ 5 жовтня 2018 року, присуджено науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 “Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка”

Посилання на рішення МОН (на офіційному сайті).

Вітаємо здобувача та її наукового консультанта д.е.н., проф. Павлова О.І. та
бажаємо подальших наукових здобутків!

Конференція

Запрошуємо до участі в конференціях

Шановні колеги!

Запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у наступних наукових конференціях:

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті». 14-15 лютого 2017р. (м. Київ, Україна) - Дистанційна участь
Міжнародна науково-практична конференція «Наукові здобутки на шляху до удосконалення економічної системи»
17-18 лютого 2017р. (м. Дніпро, Україна)
ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова система країни : тенденції та перспективи розвитку»
24 лютого 2017р.
Міжнародна науково-практична конференція на тему «Інтеграція бізнес-структур: стратегії та технології». 24 лютого 2017р. (м. Тбілісі, Грузія) - Дистанційна форма
ІIІ Міжнародна науково-практична е-конференція «Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки» (MARGIHSS 2017) 20 березня 2017р. (м. Київ, Україна)
VIIІ Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України». 22-23 березня 2017р. (м. Київ, Україна)
ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів «Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України». 23 березня 2017р. (с. Созонівка, Україна)
V Міжнародна науково-практична конференція на тему «Суспільство і економічна думка в XXI столітті: шляхи розвитку та інновації». квітень 2017 р. (м. Воронеж, Росія)
Міжнародна науково-практична конференція «Економічна модель сучасності: завдання, виклики, перспективи»,
6-7 квітня 2017р. (м. Ніжин, Чернігівська обл., Україна)
Перша Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Облік, аналіз, аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки», 21 квітня 2017р.
ХI Міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток економіки: стан, проблеми, перспективи». 21 квітня 2017р. (м. Пінськ, Білорусь)
III Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства»
27-28 квітня 2017р. (м. Львів, Україна)
X Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми, пріоритети та перспективи соціально-економічного розвитку в ХХІ столітті». 11-12 травня 2017р. (м. Кам’янець-Подільський, Україна)
ІV Міжнародна конференція «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки». 18–19 травня 2017 р. (м. Львів, Україна)
III Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Інноваційний розвиток економіки: підприємництво, освіта, наука»
Жовтень 2017р. (м. Мінськ, Білорусь)
II Всеросійська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми регіональної екології та географії». 9 - 13 жовтень 2017р. (м. Іжевськ, Росія)
Міжнародна наукова конференція «Питання науки і практики - 2017»
1 сесія - 17 лютого 2017р., 2-сесія - 17 червня 2017р., 3сессія - 17 жовтня 2017р. (Москва, Росія)
Запрошення до виступу

Міжнародна Шумпетерівська конференція у м. Чернівці

21 жовтня 2016 р. у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (вул. Коцюбинського, 2, Чернівці) відбудеться ІІІ Міжнародна Шумпетерівська конференція «НАУКОВА СПАДЩИНА Й.А. ШУМПЕТЕРА І СУЧАСНІСТЬ: ПОГЛЯД ІЗ МИНУЛОГО В МАЙБУТНЄ»

В день приїзду в Чернівці буде організовано зустріч на вокзалі (центральне фойє) та супровід до місця проживання!

Щасливої дороги та до зустрічі в Чернівцях!

Додатково: Програма конференції (українською, English)

Переддипломна практика

Участь кафедри у реалізації освітньо-наукової програми ОНАХТ

Міністерством освіти і науки України професора Павлова О. І. затверджено керівником проектної групи та гарантом освітньо-наукової програми ОНАХТ зі спеціальності 051 «Економіка» з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

Професора Павлова О. І. також включено до нового складу спеціалізованої вченої ради ОНАХТ з захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями: 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»; 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка».

Наукові колоквіуми

План наукових колоквіумів

План наукових колоквіумів кафедри економіки промисловості на 2016 рік.

1. Науковий колоквіум кафедри економіки промисловості «Економіка як соціальна та поведінкова навчальна й наукова дисципліна», 20 травня 2016 року

Тематичні напрями
 1. Соціальний контекст економіки.
 2. Економіка як поведінкова дисципліна.
 3. Адаптивність як функціональна характеристика економіки.
 4. Зв’язок економіки з іншими соціальними та поведінковими дисциплінами.
 5. Еволюція наукових спеціальностей за якими здійснюється підготовка кандидатів та докторів наук з економіки у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України № 1151 від 6 листопада 2015 року «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266».

2. Науковий колоквіум кафедри економіки промисловості «Руралістичні засади збалансованого розвитку агропродовольчої сфери України», 23 вересня 2016 року

Тематичні напрями
 1. Агропродовольча сфера – об’єкт руралістики як міждисциплінарної наукової галузі.
 2. Економіко-руральний аспект розвитку агропродовольчої сфери.
 3. Еколого-руральна складова розвитку агропродовольчої сфери.
 4. Соціально-руральний контекст розвитку агропродовольчої сфери.
Конференція

Науковий колоквіум

Тексти доповідей учасників колоквіуму, що представляють інші вищі навчальні заклади та наукові установи, розміщені для ознайомлення на сайті кафедри: http://kaf.ep.ontu.edu.ua/ 

Додатково:

1. Програма наукового колоквіуму

2. Доповіді:

 1. Авдеев М.В. – “СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”
 2. Чекалин В.С. – “ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЕАЭС”
 3. Маслова В.В., Маслов И.И. – “ИНВЕСТИЦИИ В АПК В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙ-СКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА”
 4. Касян С.Я. – “УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇВ УМОВАХ МАРКЕТИНГОВИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ЗМІН”
 5. Барановський М.О. – “ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРА У СІЛЬСЬКИХ ПЕРИФЕРІЙНИХ РАЙОНАХ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ”
 6. Залізко В.Д. – “ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ”
 7. Великий П.П., Шабанов В.Л. – “СОЦИОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ СОХРАНЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ СЕЛА: ЛОКАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ”
 8. Папцов А.Г. – “НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ”
 9. Бородіна О.М., Прокопа І.В. – “СОЦІОЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ”