Кафедра сьогодні

Сьогодні кафедра економіки промисловості – це науково-освітній підрозділ Одеського національного технологічного університету, який стійко і збалансовано розвивається, проводить різнобічні теоретичні, прикладні наукові дослідження. Кафедра економіки промисловості співпрацює з промисловими, фінансовими, науково-дослідними установами.

Висока професійна репутація і конкурентоспроможність випускників кафедри економіки промисловості на вітчизняному та зарубіжному ринку праці є підтвердженням високої якості освітніх послуг, що надаються професорсько-викладацьким складом кафедри і університету в цілому.

Кафедра розташована в лівому крилі корпусу «А» на 4-му поверсі.

Очолює кафедру доктор економічних наук, професор, Павлов Олександр Іванович (тел. 729-40-66, кімн. А-409).

Сьогодні на кафедрі працює 10 викладачів, 1 співробітник навчально-допоміжного персоналу, викладаються більш ніж 50 навчальних дисциплін.

Докторські дисертації захистили доцент В.А. Самофатова, доцент Т.А. Кулаковська та доцент С.М. Дідух.

Щорічно викладачами кафедри публікується більше 50 наукових статей і тез доповідей на міжнародних та українських науково-практичних та методичних конференціях.

Співробітники кафедри здійснюють великий обсяг навчально-методичної роботи: написання конспектів лекцій, методичних вказівок до проведення практичних, лабораторних занять, самостійної роботи студентів, підготовки курсових та випускних робіт. Методичні матеріали постійно оновлюються. На високому науково-методичному рівні здійснюється керівництво дипломним проектуванням. Під керівництвом викладачів кафедри економіки промисловості виконуються комплексні дипломні проекти спільно з іншими кафедрами технічного та технологічного спрямування підготовки. Виданий ряд посібників з таких дисциплін, як економіка підприємства, економічна теорія, проектний менеджмент, економіка та організація підприємства, менеджмент, до практичних занять та дипломного проектування.

В освітньому процесі університету кафедра економіки промисловості здійснює підготовку на різних рівнях реалізації освітніх програм денної, денної скороченої, заочної та заочної скороченої форм навчання.

Кафедра економіки промисловості є випусковою кафедрою для спеціальності 051 «Економіка». Крім того кафедра забезпечує підготовку студентів технічних, технологічних спеціальностей, бухгалтерів і менеджерів.

Провідні викладачі кафедри є керівниками студентських науково-дослідних тем, які дозволяють здобувачам вищої освіти скласти уяву про пріоритетні завдання сучасної економіки та методи їхнього розв’язання. Кафедра проводить щорічні олімпіади з економічних дисциплін, переможці яких беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах.

До пріоритетних напрямів роботи кафедри належить студентська науково-дослідна робота. Щорічно студенти кафедри економіки промисловості, що займаються науковою діяльністю, приймають участь у наукових конференціях та студентських конкурсах різних рівнів, разом з викладачами друкують в наукових журналах результати своїх досліджень. Під керівництвом провідних науковців кафедри студенти виконують наукові дослідження, які відзначаються на місцевих і державних конкурсах.

Кафедра економіки промисловості забезпечена достатніми умовами для навчання студентів. Для проведення навчальних занять кафедра має наступні аудиторії:

  • кабінет завідувача кафедрою – А-409;
  • викладацька аудиторія – А-413;
  • лаборантська аудиторія – А-410;
  • комп’ютерна аудиторія – А-411;
  • лекційні аудиторії – А-414, А-416, А-419.

В аудиторії А-411 розташований комп’ютерний клас кафедри площею 53 м2, на 16 навчальних місць, які оснащені сучасними комп’ютерами. Програмне забезпечення комп’ютерного класу дозволяє проводити більшість практичних і лабораторних занять з дисциплін кафедри. Виконання лабораторних робіт також здійснюється на технічній базі ЦІКТ університету.

Підготовка фахівців за спеціальністю 051 «Економіка» здійснюється з використанням комп’ютерних технологій в обробці облікової, статистичної, фінансової та іншої інформації, необхідної для підготовки та прийняття управлінських рішень.

Для інформаційного забезпечення студентів в аудиторії А-413 зберігається кафедральний фонд методичної та наукової літератури, який налічує більш як 500 примірників навчальної літератури, 16 спеціалізованих економічних журналів, 2 газети, паспорта харчових підприємств та багато інших навчальних і наукових матеріалів.

Кафедра в достатньому обсязі забезпечує студентів підручниками, навчальними посібниками, довідково-інформаційною літературою. Усі дисципліни кафедри забезпечені методичними вказівками виданими українською мовою.

Важливими соціальними функціями університету є створення сприятливих умов для навчальної, наукової та виробничої діяльності студентів. З цією метою щорічно розробляються плани заходів з охорони праці й техніки безпеки, згідно яких розв’язуються технічні та організаційні питання з підтримання на відповідному рівні навчальних аудиторій та лабораторій, науково-дослідних підрозділів та робочих місць.

Перепідготовка і підвищення кваліфікації викладацького складу кафедри здійснюється в основному в Одеському регіоні на базових підприємствах галузей, для яких готують фахівців.

Спеціальність 051 «Економіка» акредитована за вищим – IV-м рівнем освіти. За цією спеціальністю здійснюється підготовка бакалаврів денної та заочної форм навчання (3 роки 10 місяців) та магістрів (1 рік 4 місяці).

У 2011 році вперше відкрита скорочена програма підготовки бакалаврів для випускників коледжів, які мають диплом молодшого спеціаліста. Така підготовка можлива як на денної, так і на заочної формах навчання.

В універитеті діють аспірантура та докторантура за спеціальністю 051 «Економіка».

У 2013 році почала роботу спеціалізована вчена рада з захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Навчальний процес тісно пов’язаний з промисловими підприємствами: студенти проходять технологічну, техніко-економічну, професійну, переддипломну практики на провідних підприємствах харчової промисловості України та Одеської області.

Контактні дані:
Адреса: Одеса, вул. Канатна,112, ОНТУ, корпус А, ауд. А-410, 411, 413
Тел.: (048) 712-40-15.
E-mail: kafedraekon_01@ukr.net

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>