Освітні програми «Магістр»

В ОНТУ реалізуються освітньо-професійні й освітньо-наукові програми відповідно до стандартів вищої освіти. Освітня програма спеціальності визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою; перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх вивчення; кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми; очікувані результати навчання, якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня та кваліфікації.

Рівень вищої освіти – другий (магістр)
ОПП «Економіка підприємства» (2023)
ОПП «Економіка підприємства» (2022)
ОПП «Економіка підприємства» (2021)
ОПП «Економіка підприємства» (2020)

Керівник робочої групи (гарант освітньої програми): Самофатова Вікторія Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки промисловості.

Рецензія на ОПП (Бондар Л.П.)
Рецензія на ОПП (Крикливий І.І.)
Рецензія на ОПП (Кушнир О.І.)

Стандарт вищої освіти 051 «Економіка»

Якість освітньої програми та організації освітнього процесу
Процедури розроблення, оновлення, удосконалення й затвердження освітніх програм в ОНТУ регулюються Положенням про організацію освітнього процесу та Положенням про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. За якість освітньої програми несе відповідальність її гарант. При розробці освітньої програми враховуються рекомендації навчально-педагогічного персоналу, стейкхолдерів і випускників, здобувачів вищої освіти і представників студентського самоврядування.


Проєкт ОПП «Економіка підприємства» 2024 магістр

Для надання зауважень та пропозицій щодо проекту освітньої програми «Економіка підприємства» звертатись на пошту kafedraekon_01@ukr.net

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>