Історія кафедри

У 1950 році в Одеському інституті інженерів борошномельної промисловості та елеваторного господарства ім. І.В. Сталіна була утворена кафедра організації підприємств та економіки промисловості. До складу кафедри входили доценти Н.Ф. Уголік (зав. Кафедри), М.Е. Розенбліт, асистенти Г.Г. Подзолов, А.І. Малигіна (Першутіна).

В вересня 1954 року кафедра організації підприємств та економіки промисловості була розділена на дві самостійні кафедри: організації підприємств та економіка промисловості.

З 1 вересня 1954 кафедра економіки промисловості функціонує як самостійний структурний підрозділ. Першим завідувачем кафедри став Мойсей Соломонович Вайнштейн. До складу кафедри економіки промисловості увійшли доценти М.С. Вайнштейн, М.Е. Розенбліт, М.П. Шмульян, Г.К. Баранская-Леонова, старший викладач Є.І. Мустафін, асистенти А.К. Павлюченков, М.М. Ямпільський, старший лаборант О.В. Богоявленський.

М.С. Вайнштейн

М.С. Вайнштейн (1903-1957) – випускник Одеського інституту народного господарства. Відразу після закінчення інституту почав педагогічну роботу в ВУЗах: асистентом в Одеському інституті народного господарства, завідувачем кафедри в Одеському політехнічному інституті, проректором в Одеському інституті профосвіти, завідувачем кафедри в Одеському державному університеті, доцентом в Ташкентському юридичному університеті, в Одеському педагогічному інституті ім. К.Д. Ушинського.

У 1939 році М.С. Вайнштейн захистив кандидатську дисертацію на тему «Фізіократізм в російської економічної думки», а в 1940 році йому присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук.

З 1 вересня 1953 Мойсей Соломонович працював доцентом на кафедрі організації підприємств та економіки промисловості в Одеському технологічному інституті ім. І.В. Сталіна. В серпні 1954 року доцент М.С. Вайнштейн був призначений в.о. завідувача кафедри економіки промисловості. На цій посаді Моісей Соломонович плідно працював над поліпшенням навчально-виховної роботи, приділяв серйозну увагу методичним питань, брав активну участь в організації дипломного проектування, сприяв науково-педагогічному зростанню молодих викладачів.

М.С. Вайнштейн читав курси «Теоретична і промислова статистика», «Економіка транспорту», «Економіка сільського господарства».

У липні 1957 доцент М.С. Вайнштейн був обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри економіки промисловості на п’ятирічний термін. Однак 25 вересня 1957 він раптово помер.

Г.Г. Подзолов

Протягом 15 років, з жовтня 1957 року по березень 1972, кафедрою економіки промисловості завідував доцент Георгій Георгійович Подзолов. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації 10 осіб, зокрема О.П. Антонюк, Г.К. Тунтія, Л.І. Тарасюк, Л.Т. Звягінцева.

Г.Г. Подзолов був одним з наукових керівників галузевої науково-дослідної лабораторії економічної кібернетики, створеної в 1972 році під керівництвом д.т.н. Платонова П.Н., завідувача кафедри автоматизації виробничих процесів. Протягом 20 років лабораторія успішно виконувала проектні роботи по створенню ОАСУ Міністерства заготовок для 4-х рівнів управління, від підприємства до союзного міністерства. Активну участь в роботі лабораторії брали представники кафедри економіки промисловості Т.Н. Головська, Л.І. Тарасюк, Г.Н. Борисенко, Л.Л. Лобоцька, Л.С. Назаренко.

О.К. Павлюченков

Протягом півтора років (1972-1973 роки) кафедрою економіки промисловості завідував д.е.н., професор, заслужений діяч науки СРСР Олександр Кузьмич Павлюченков, відомий вчений, який очолював наукову школу з економіки зберігання та переробки зерна, а також автор підручників з економіки переробної промисловості. Серед його учнів – заслужений діяч науки РФ Р.А. Фатхутдінов.

 

Г.К. Тунтія

З вересня 1973 року по січень 1975 кафедрою завідував к.е.н., доцент Георгій Кіндратович Тунтія, випускник (1963 року) Одеського технологічного інституту ім. М.В. Ломоносова. З 1963 року по 1965 рік Г.К. Тунтія працював на підприємствах харчової промисловості. У 1965 році він вступив до аспірантури. Під керівництвом Г.Г. Подзолова в 1969 році Георгій Кіндратович захистив кандидатську дисертацію в Інституті економіки Академії наук Молдавської РСР. З 1968 року він працював на кафедрі економіки промисловості асистентом, старшим викладачем, доцентом. У 1975 році Г.К. Тунтія був обраний на посаду декана інженерно-економічного факультету, де пропрацював 28 років. Г.К. Тунтія – талановитий керівник, прекрасний організатор, користувався авторитетом у керівництва інституту, колег і студентів.

О.П. Антонюк

З січня по вересень 1975 кафедрою економіки промисловості завідував к.е.н., доцент Олег Петрович Антонюк, випускник (1959 рік) Одеського технологічного інституту ім. І.В. Сталіна. На протяг 1959-1965 років він працював на підприємствах харчової промисловості Росії і України.

З 1965 року Олег Петрович – аспірант кафедри економіки промисловості. Під керівництвом доцента Г.Г. Подзолова в 1969 році він захистив кандидатську дисертацію на тему «Економічна ефективність переробки різних видів харчової сировини в спиртовій промисловості» в Московському технологічному інституті харчової промисловості. З 1968 року Олег Петрович працював асистентом, потім старшим викладачем, доцентом на кафедрі економіки промисловості. З 1980 року по 1984 рік він працював в Національному інституті легкої промисловості в м Бумердес (Алжир). У 1998 році О.П. Антонюк очолив нову кафедру фінансів, обліку та аудиту.

Олег Петрович донині плідно трудиться в Одеській національній академії харчових технологій на кафедрі фінансів, обліку та аудиту, користується повагою колег та студентів.

З вересня 1975 року по січень 1984 кафедру економіки промисловості очолювала к.е.н., доцент Валентина Олексіївна Стоколос.

В.А. Стоколос

В.А. Стоколос в 1955 році закінчила інженерно-економічний факультет Одеського технологічного інституту ім. І.В. Сталіна. Після закінчення інституту протягом трьох років працювала асистентом на кафедрі організації підприємств. З 1960 року Валентина Олексіївна працювала в системі Совнархоза, на підприємстві «Автоагрегат», потім в науково-дослідному інституті праці, де захистила кандидатську дисертацію «Підвищення ефективності преміювання ІТП в промисловості». З 1975 року працювала на кафедрі економіки промисловості.

Завдяки її допомозі і підтримці захистили кандидатські дисертації Л.Є. Горчинська, Л.Є. Сюрко, В.С. Мартиновський.

hist-07-kafedra

З 1984 року по 2001 рік кафедру економіки промисловості очолював д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України Олег Андрійович Турецький.

О.А. Турецький

О.А. Турецький в 1954 році закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Будівництво гірничих підприємств». У 1971 році він захистив кандидатську дисертацію «Дослідження та шляхи підвищення рівня технологічної спеціалізації шахтобудівних організацій (на прикладі шахтобудівних організацій Ворошиловградської області)» та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук. У 1986 році Олег Андрійович захистив докторську дисертацію «Соціально-економічні проблеми підвищення ефективності праці в промисловості (на прикладі Української РСР)» із присвоєнням наукового ступеня доктора економічних наук.

О.А. Турецький має вчені звання старшого наукового співробітника (з 1978 року), професора кафедри економіки промисловості (з 1988 року), є дійсним членом Академії економічних наук України (з 1977 року). Протягом викладацької діяльності у вищих навчальних закладах він обіймав посади старшого викладача, завідувача кафедри, професора. В 1973-1983 роки Олег Андрійович працював директором Українського філіалу Науково-дослідного інституту праці Держкомпраці СРСР.

О.А. Турецкий – автор більше 250 наукових робіт. Основні напрямки його наукових праць: комплексне вивчення соціально-економічних проблем праці, ефективність виробництва, господарський механізм і сучасні проблеми державного і ринкового регулювання економіки, економіка в соціальному вимірі.

Під керівництвом О.А. Турецького при кафедрі був створений спеціалізований лекційний клас, обладнаний кабінет кафедри і клас самостійної роботи студентів. Співробітники кафедри продовжили НДР для підприємств системи хлібопродуктів, молочної та пивоварної промисловості, внісши свій вклад у розбудову економіки на етапі переходу до ринку.

hist-09-kafedra

У 1998 році у зв’язку із збільшенням кількості учнів студентів і зрослими обсягами робіт зі складу кафедри економіки промисловості була виділена, як самостійний підрозділ, кафедра обліку та аудиту. Членами колективу нової кафедри стали доценти О.П. Антонюк, К.А. Россман, П.В. Осіпов, Л.І. Тарасюк, Л.Т. Звягінцева, асистент Л.С. Назаренко.

У 2000 році на кафедрі економіки промисловості працювали 16 викладачів, які читали 24 дисципліни. Були введені в навчальний процес такі нові дисципліни: механізм функціонування вільних економічних зон, світова економіка і міжнародні економічні відносини та ін. У 2000 році кафедрою здійснено перший випуск бакалаврів. З 2001 року по теперішній час на кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів, кафедра пройшла акредитацію IV рівня.

Д.е.н., професор Крижко І.Д. керував дослідженнями з організаційно-методологічних аспектів управління трудовими ресурсами та опублікував монографію «Формування професійно-посадової структури трудових ресурсів».

Деякий час на кафедрі працював д.е.н., професор Янковий О.Г., який написав багато робіт з економіко-математичного моделювання та прогнозування.

З 2001 року по 2009 рік завідувачем кафедри економіки промисловості був Павло Володимирович Осіпов.

П.В. Осипов

П.В. Осіпов в 1964 році вступив в Одеський технологічний інститут ім. М.В. Ломоносова на факультет технології зерна. У 1969 році, після закінчення інституту, був направлений за розподілом на Кремідовський елеватор, де працював на посаді заступника директора. Без відриву від виробничої діяльності, Павло Володимирович поступив на заочне відділення інженерно-економічного факультету ОТІПП ім. М.В. Ломоносова, успішно його закінчив і вступив до аспірантури. У 1979 році він захистив кандидатську дисертацію. Після закінчення аспірантури П.В. Осіпов працював старшим науковим співробітником НІС, асистентом, старшим викладачем кафедри організації підприємств, доцентом кафедри економіки промисловості. У 1982 році у складі групи радянських фахівців він проходив стажування в р. Монпельє (Франція). З 1982 року по 1986 рік Павло Володимирович викладав в Національному інституті легкої промисловості в м. Бумердес (Алжир).

У 2004 році П.В. Осіпов захистив докторську дисертацію «Методологія управління виробничим потенціалом харчової промисловості». У 2005 році йому присуджено науковий ступінь доктора економічних наук, в 2006 – вчене звання професора по кафедрі економіки промисловості.

Надзвичайно плідною була його робота з підготовки аспірантів. За 9 років роботи на посаді завідувача кафедри під його науковим керівництвом захистили кандидатські дисертації нині працюючі на кафедрі доценти Т.А. Кулаковська, О.О. Дубенко (Меліх), Н.І. Басюркіна, В.А. Самофатова, Т.В. Дудка (Свистун), О.Д. Волкова.

В цей період на кафедрі суттєво активізувалася наукова робота, були видані монографії, опубліковано понад 200 наукових статей, розширився діапазон наукових досліджень, в тому числі за участю студентів.

У 2009 році П.В. Осіпову було присвоєно звання Заслуженого професора ОНАХТ. У грудні 2009 року Павло Володимирович передчасно пішов з життя.

В період роботи П.В. Осіпова над дисертацією він був тимчасово звільнений від займаної посади. У 2002-2003 роках кафедрою економіки промисловості завідував д.е.н. В.Є. Глушков, а в 2003-2004 роках – к.е.н., доц. Т.В. Єрохіна.

У 2008-2009 рр. виконувала обов’язки завідувача кафедри к.е.н., доц. Меліх О.О.
У 2010 році кафедру економіки промисловості очолила к.т.н., доцент Людмила Леонідівна Лобоцька.

Л.Л. Лобоцька

Л.Л. Лобоцька в 1964 році закінчила Одеський політехнічний інститут за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка», отримавши спеціальність інженера-електрика.

У 1964 році вона була прийнята на роботу в Одеський технологічний інститут ім. М.В. Ломоносова на посаду завідуючої лабораторії кафедри механізації і автоматизації виробництв. З вересня 1965 Л.Л. Лобоцька працювала асистентом кафедри автоматики і телемеханіки, пізніше – старший викладачем, з 1974 року перейшла працювати на кафедру прикладної математики і обчислювальної техніки. У 1984 році Людмила Леонідівна захистила дисертацію «Оптимальне управління сировинними потоками і процесом формування сортів борошна на борошномельних заводах», а в 1985 році їй була присуджена наукова ступінь кандидата технічних наук. З 1985 року Л.Л. Лобоцька – старший викладач кафедри економіки промисловості, з 1986 році – доцент.

Людмила Леонідівна бере активну участь в науково-дослідній роботі, в розробці госпдоговірних тем, здійснює консультування з економічних питань фахівців підприємств харчової та переробної промисловості. За роки роботи в ОНАХТ нею підготовлено безліч методичних матеріалів з різних дисциплін (лабораторні практикуми, методичні вказівки, методичні посібники, робочі програми). На кафедрі економіки промисловості Людмила Леонідівна плідно трудиться і донині.
З 2010 року кафедрою економіки промисловості керував д.е.н., професор, академік Інженерної академії України, лауреат премії Державного комітету з науки і техніки СРСР, нагороджений знаком Державного комітету СРСР з народної освіти Кучеренко Віктор Романович.

В.Р. Кучеренко

В.Р. Кучеренко в 1964 році закінчив Дніпропетровський промислово-економічний технікум за спеціальністю «Планування машинобудівної промисловості», в 1969 році – Одеський інститут народного господарства, в 1973 році – Вищий інститут народного господарства в м. Варна (Народна Республіка Болгарія). У 1980 році Віктор Романович захистив кандидатську дисертацію «Питання вдосконалення планування науково-технічного прогресу», в 1991 році – докторську дисертацію «Економічний механізм і організаційні форми управління науково-технічним прогресом».

В.Р. Кучеренко – автор більше 150 наукових робіт, у тому числі – понад 50 монографій, підручників і навчальних посібників. Під науковим керівництвом професора В.Р. Кучеренко підготовлені 1 докторська та 9 кандидатських дисертацій.

Був членом експертної ради секції «Економіка» департаменту з науки Міністерства освіти і науки України.

Лауреат премії Державного комітету з науки і техніки СРСР «За значні успіхи у розбудові змісту навчально-виховного процесу, його оновленні в світлі сучасних досягнень і перспектив розвитку науки, техніки та культури, створенні спецкурсів за напрямами, що визначають науково-технічний і соціальний прогрес» (1991р.). Нагороджений нагрудним знаком Державного комітету СРСР з народної освіти «За відмінні успіхи в роботі» і знаком «Відмінник освіти України».

За нетривалий період його роботи на кафедрі економіки промисловості були переглянуті навчальні плани підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, введені нові дисципліни, розроблені нові програми підготовки магістрів.

У жовтні 2011 року кафедру економіки промисловості очолив д.е.н. Олександр Іванович Павлов.

О.І. Павлов

О.І. Павлов в 1973 році закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова, отримав диплом історика, викладача історії та суспільствознавства. У 1984 році захистив дисертацію і отримав науковий ступінь кандидата історичних наук. Протягом 12 років був на комсомольській і партійній роботі, в тому числі з 1984 по 1990 роки в Одеському обкомі Компартії України, займаючи посади лектора, керівника лекторської групи.

У грудні 1990 року він перейшов на викладацьку роботу в Одеський інститут низькотемпературної техніки та енергетики (кафедра політичної економії та наукового комунізму). Потім викладав в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова (доцент кафедри нової та новітньої історії), в 2004 році був зарахований до докторантури Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, по закінченню якої працював на посаді професора кафедри регіональної політики та публічного адміністрування.

У Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» НАН України О.І. Павлов захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Управління соціально-економічним розвитком сільських територій України». В цьому ж році йому присвоєно науковий ступінь доктора економічних наук.

О.І. Павлов є одним із засновників і активних послідовників практичної реалізації фундаментального напрямку, пов’язаного з сільським розвитком в Україні. Він – автор понад 200 наукових праць, в тому числі 7 монографій та 6 навчальних посібників, два з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України.

За його активної участі захистили кандидатські дисертації Ж.В. Коєва, С.М. Дідух, В.В. Сулевський. Були проведені Міжнародні наукові конференції з проблем сталого розвитку та безпеки агропродовольчої сфери України в умовах глобалізації економіки (2012 рік), економічних та управлінських аспектів розвитку підприємств харчової промисловості (2013 рік). За редакцією проф. Павлова О.І. в 2012 році була видана монографія, авторами якої стали, крім викладачів кафедри, вчені з Білорусі, Казахстану, Молдови, Польщі, Росії, України.

О.І. Павлов був першим директором Навчально-наукового інституту прикладної економіки та менеджменту імені Г.Є. Вейнштейна (вересень 2012 – листопад 2013 року). В цей період з його ініціативи був зареєстрований науково-практичний журнал «Економічна та продовольча безпека України». Професор О.І. Павлов є науковим керівником наукової школи Одеської національної академії харчових технологій «Забезпечення функціонування та розвитку системи економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності», членом спеціалізованої вченої ради Д.41.08.04 ОНАХТ по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата економічних наук, головою ради економічних спеціальностей ОНАХТ, членом редакційних колегій чотирьох спеціалізованих наукових журналів, в тому числі одного міжнародного.

Під його керівництвом створений сайт кафедри економіки промисловості.

Щорічно викладачами кафедри публікується більше 50 наукових статей і тез доповідей на міжнародних науково-практичних та методичних конференціях.

Ведеться велика методична робота з написання конспектів лекцій, методичних вказівок до проведення практичних, лабораторних занять, самостійної роботи студентів. На високому науково-методичному рівні здійснюється керівництво дипломним проектуванням. Під керівництвом викладачів кафедри виконуються комплексні дипломні проекти спільно з технологічними кафедрами.

У 2012 році в результаті приєднання до Одеської національної академії харчових технологій Одеської державної академії холоду до складу кафедри економіки промисловості увійшли доценти С.Ю. Вігуржінская, В.І. Колесник, ст. преп. Н.В. Буряченко, лаборант Т.В. Потьомкіна.

Із архівів відомо, що у 1931р. у ОДАХ створено інженерно-економічний факультет, у складі якого були дві кафедри: фінансово-облікових дисциплін (зав. каф., проф. Г.І. Тиктін) і планово-організаційна (зав.каф., доц. Я.І. Біленький). У 40-ві роки на його базі вже організовано кафедру економіки промисловості. В 90-тих роках, у відповідності з новими вимогами до підготовки спеціалістів у ринкових умовах, кафедра отримала нову назву – «Економіки, підприємництва та менеджменту».

Тривалий час кафедрою успішно керував проф. Н.А. Овсянников. Плідний внесок у розвиток кафедри в якості завідуючих також зробили проф. М.Я. Білаковський та доценти Т.Т. Хацянович, Н.Ф. Пучков, А.К. Ширшков, В.К. Туснолобов, В.І. Колесник, В.В. Павленко. З 2002 року по 2012 рр. її очолювала доц. С.Ю.Вігуржинська.

За роки існування на кафедрі сформувався працездібний та висококваліфікований науково-педагогічний колектив, у складі якого виділялись доценти А.П. Ліференко, Г.Н. Гриценко, Е.Д. Пономарьова, Г.Д. Ільницька, І.П. Руденко, А.Г. Праздничних.

На протязі кількох десятиліть беззмінним старшим лаборантом кафедри є Потьомкіна Т.В., яка була доброзичливою до співробітників і студентів, сумлінно відносилась до виконання своїх службових обов’язків.

Головним напрямком багаторічних наукових досліджень економіки, підприємництва та менеджменту ОДАХ був пошук шляхів підвищення ефективності сучасних підприємств в умовах ринкової економіки. В останні роки кафедра займалась методологічними питаннями оцінки ефективності капіталовкладень в технологічні та організаційні інновації. Результатом науково-дослідної роботи є численні публікації у вітчизняних та зарубіжних журналах, участь в міжнародних конференціях.

К.е.н., доцент Вігуржинська С.Ю. організувала на кафедрі економіки, підприємництва та менеджменту ОДАХ госпрозрахункові курси «Бізнес у малих підприємствах». З великим успіхом в їх роботі приймали участь викладачі кафедри, відомих вищих учбових закладів та провідних спеціалістів підприємств міста.

За роки існування кафедри економіки промисловості було підготовлено понад 8000 фахівців з економіки підприємств для України та інших республік СРСР, а також для ряду країн Європи, Азії, Африки.

Кафедра стала не тільки базою підготовки інженерів-економістів, а й забезпечувала економічну підготовку студентів інших спеціальностей. Багато випускників кафедри працювали на провідних посадах союзних і республіканських Міністерств заготовок, харчової промисловості, сьогодні працюють – в податковій службі України, в органах публічної влади, в банках, акціонерних товариствах, в середньому і малому бізнесі.

Більш ніж 80 випускників кафедри економіки промисловості захистили кандидатські, а 17 осіб – докторські дисертації. Сучасний склад кафедр економіки промисловості, обліку та аудиту, управління бізнесом, маркетингу, підприємництва і торгівлі, менеджменту і логістики – це випускники кафедри економіки промисловості університету.

Істотний внесок у наукову та навчально-методичну роботу кафедри економіки промисловості внесла нині працююча доцент Л.Л. Лобоцька. Продовжують викладацьку діяльність на інших кафедрах доценти О.П. Антонюк, Н.М. Купріна, О.П. Ощепков, Г.О. Ткачук, Ю.М. Мельник. На заслуженому відпочинку перебувають ветерани кафедри – доценти С.Ф. Волкова, В.С. Мартиновський.

У нашій пам’яті назавжди залишаться працівники кафедри економіки промисловості: Г.Г. Подзолов, В.І. Куц, Л.К. Домасевіч, Е.П. Базелева, Г.К. Тунтія, Г.К. Леонова, К.А. Россман, Л.І. Тарасюк, Г.Н. Борисенко, П.В. Осіпов, Л.С. Назаренко, В.Р. Кучеренко, В.Є. Глушков, зав. лабораторією І.М. Нікітенко.

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>