Вітання завідуючого кафедрою

Шановні друзі!

Завудівач кафедрою економіки промисловості ОНАХТ Павлов О.І.

Перед кожним у юнацтві постають два питання: ким бути і яким стати. Перше з них характеризує вид професійної діяльності, друге – людську якість. Професіонали з часом стають відомими й видатними економістами. Якщо Ви бажаєте обрати професію економіста, то маєте прислухатися до завіту Фридриха Августа фон Гайєка, який стверджував, що видатним економістом не може бути той, хто є лише економіст. А його відвічний опонент – Джон Мейнард Кейнс вважав, що для цього треба бути математиком, істориком, філософом та державним діячем.

Проте, перший крок на цьому шляху – це вибір спеціальності та отримання якісних знань, які не обмежуються суто економікою. Таку можливість Вам надає наша кафедра, переваги якої обумовлені, з одного боку, особливостями Одеської національної академії харчових технологій та її професійним складом – з іншого.

Спеціалізація «Економіка підприємства» – це, насамперед, фундаментальна підготовка і практичні навички для ефективної роботи у всіх економічних підрозділах підприємств різних форм власності. «Економіка підприємства» – найпоширеніша економічна спеціалізація на ринку праці нашої країни. Кожне технічне, технологічне, організаційне або управлінське рішення на підприємстві має потребу в надійному економічному обґрунтуванні і постійному економічному моніторингу за його впровадженням і виконанням. Економісти підприємства є надійним щитом, що захищає його від технічних, ринкових або фінансових потрясінь. У кризових ситуаціях вони відіграють роль економічного адвоката для менеджерів найвищого рівня. 3 2016 року за спеціалізацією «Економіка підприємства» на кафедрі навчаються студенти за спеціальністю 051 «Економіка» – класична та теоретична економіка: економічний консалтінг, адаптація підприємств та управління кризами, адаптивне моделювання економічних процесів, оцінка ефективності діяльності підприємств, оцінка нерухомості та цілосних майнових комплексів, інноваційна економіка, економічна психологія, управління ризиками підприємства (ризикологія), теоретична економіка тощо.

Наша академія паралельно надає не тільки фундаментальні та прикладні знання зі спеціальності 051 «Економіка», а й з суміжних економічних спеціальностей. При бажанні наші студенти можуть розширити та поглибити свої знання з інформаційних технологій, з технічних дисциплін, математики, історії, філософії, соціології, психології, права, іноземних мов, отримати другу освіту.

Професійний склад кафедри представлений викладачами, які є відомими вченими та мають значний досвід роботи на підприємствах, фірмах, компаніях, в банківських установах, органах публічної влади.

Після закінчення навчання наші випускники працюють не тільки на підприємствах харчової галузі, в фінансових установах, а й в органах державної влади, в науково-дослідних установах, вищих навчальних закладах, успішно займаються підприємницькою діяльністю.

Для тих, хто бажає обрати шлях наукової діяльності в академії функціонують аспірантура і докторантура, а також спеціалізовані вчені ради з захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) і 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Якщо Ви вирішили стати успішною людиною, а тим більш видатним економістом – чекаємо на Вас.

З повагою,
доктор економічних наук, професор
Павлов Олександр Іванович