Архів позначки: НПК

План конференцій

План проведення конференцій

План
проведення науково-практичних конференцій, наукових семінарів та колоквіумів кафедри економіки промисловості на 2015 рік

Наукові колоквіуми за напрямом наукової школи кафедри

«Тенденції розвитку аграрного сектору економіки України в умовах соціально-економічної та політичної нестабільності»
15 травня 2015 року

«Антропо-руральний контекст сталого розвитку агропродовольчої сфери»
29 жовтня 2015 року

Міжнародний семінар «Проблеми сталого розвитку агропродовольчої сфери в сучасних умовах та шляхи їх розв’язання»
5 листопада 2015 року

Участь у міжнародній науково-практичній конференції ННІПЕтаМ імені Г.Е. Вейнштейна «Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття»
8-9 жовтня 2015 року

Конференція

Участь у конференції

На міжнародній науково-практичній конференції «Регіональна політика в Україні: сучасний стан та стратегія реформування, приуроченій 50-річчю Інституту регіональних досліджень НАН України, що відбулася 27–28 листопада 2014 року у м. Львові, було представлено доповідь завідувача кафедри, проф. О.І. Павлов «Методологія визначення стратегічних пріоритетів розвитку сільських територій».

Тези

Матеріали конференції

Вийшли з друку матеріали науково-практичної конференції на тему «Продовольча безпека: світові тенденції та національні особливості», яка відбулася 25 вересня 2014р., та була присвячена 60-річчю кафедри економіки промисловості Одеської національної академії харчових технологій.

Додатково: Матеріали конференції (pdf)

Конференція

Участь у Конференції

На запрошення Голови Президіуму Національної академії Наук Білорусі академіка В.Г. Гусакова завідувач кафедри О.І. Павлов прийняв участь у Х Міжнародній науково-практичній конференції «АПК Білорусі: новітні виклики регіональної та міжнародної інтеграції», яка відбулася 4–5 вересня 2014 року.

Тема доповіді проф. О.І. Павлова «Агропродовольча сфера в системі національної та продовольчої безпеки: об’єктно-суб’єктний вимір».