Монографії

Павлов О.І.

1.  “Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів” за редакцією завідувача кафедри економіки промисловості, доктора економічних наук, професора Павлова  О.І. – Одеса: Астропринт, 2012р.

Додатково: монографія в форматі pdf.

2. “Соціо-еколого-економічний розвиток агропродовольчої сфери України в сучасних умовах: проблеми та шляхи їх розв’язання” за редакцією завідувача кафедри економіки промисловості, доктора економічних наук, професора Павлова  О.І. – Одеса: Астропринт, 2015р.

Додатково: монографія в форматі pdf.

Обкладинка монографії "Ідентифікація і класифікація сільських територій: теорія, методологія, практика"

3. “Ідентифікація і класифікація сільських територій: теорія, методологія, практика”. Монографія Павлова О.І. – Одеса: Астропринт, 2015р.

Додатково: монографія в форматі pdf (російською мовою).

 

4. “Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: теорія та практика”. Монографія. Кол. авт.: О.І. Павлов, Т.А. Кулаковська, В.А. Самофатова [та ін.]; за ред. О.І. Павлова. – Одеса: Астропринт, 2016. – 172с.

Додатково: монографія в форматі pdf.

5. “APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT AND ECONOMY
ANTiM 2016″. Editor Professor dr Maja Andjelkovic – Belgrade, Serbia, 2016

(на стор. 235 стаття професора Павлова О.І. “РУРАЛЬНОСТЬ: ВРЕМЕННОЕ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЯ”)

Додатково: повний текст монографії в форматі pdf.

6. “THE POLISH AND THE EU AGRICULTURES 2020+CHALLENGES, CHANCES, THREATS, PROPOSALS”. dr Justyna Góral (red.), dr Marek Wigier (red.) – Warszawa, 2017. – 272p.

Додатково: монографія в форматі pdf (English).

7. “The Common Agricultural Policy of the European Union – the present and the future Non-EU Member States point of view”.  Marek Wigier (red.), Andrzej Kowalski (red.) – Warszawa, 2018. – 138p.

Додатково: монографія в форматі pdf (English).

8. “Руралистика: теория, методология, научные направления”.  Монографія Павлова О.І. – Одеса: Астропринт, 2018р.

Додатково: монографія в форматі pdf (російською мовою).

9. “Зовнішньоекономічна діяльність України в системі глобальних конкурентних відносин: агропродовольчий вимір”.   Монографія / авт.: О.І. Павлов, В.А. Самофатова, Т.А. Кулаковська [та ін.] ; за ред. О.І. Павлова. — Одеса:  Астропринт,  2019. — 272 с.

Додатково: монографія в форматі pdf.

10. “Руралістичні засади брендингу сільських територій Південного регіону України”.   Монографія / О.І. Павлов, І.О. Павлова — Одеса:  Астропринт,  2019. — 288с.

Додатково: монографія в форматі pdf.

11. “Тенденції розвитку цивілізацій у контексті глобалізації”.   Підручник / О.І. Павлов.

Додатково: посилання на сторонній ресурс.

12. “Основи інформаційно-аналітичної діяльності”: навч. посіб. / Павлов Олександр Іванович; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; Одес. регіон. ін-т держ. упр., Каф. регіон. політики та публ. адміністрування. – Одеса : Астропринт, 2011. – 240 с. : табл., рис.

Додатково: посилання на сторонній ресурс.

metody-ecomon-rozrahunkiv-oblojka13. “Методи проведення спеціальних економічних розрахунків” Навчальний посібник / Осіпов П.В., Басюркіна Н.Й., Войтенко О.К., Волкова О.Д., Дудка Т.В., Кулаковська Т.А., Малахова С.В., Меліх О.О., Самофатова В.А.

 

 

 

kulakovskaya-economika-oblojka14. “Економіка підприємства” Підручник / Т.А. Кулаковська

 

 

 

 


samofatova-monography-2021-titul
15. “Сталий розвиток агропродовольчої сфери регіону: теорія, методологія, управління” Монографія / В.А. Самофатова – Одеса: Астропринт, 2017р.

Додатково: монографія в форматі pdf.

  

  

monography-kulakovskaya-titul16. “Державне антициклічне регулювання розвитку агропродовольчого сектора України: теорія, методологія, практика” Монографія монографія / Т.А. Кулаковська. – Одеса : Астропринт, 2019. – 392 с.

Додатково: монографія в форматі pdf.

 

 

monogaphy-diduh-titul17. “Інклюзивний розвиток агропродовольчих вертикально-інтегрованих компаній України” Монографія / С.М. Дідух – Одеса: Астропринт, 2020р.

Додатково: монографія в форматі pdf.

 

 

pavlov-colloquim18. “THE PLACE OF ECONOMIC ENTITIES IN ENSURING THE SAFE DEVELOPMENT OF RURAL-URBAN AGGLOMERATIONS” Materials of the scientific colloquium / Odesa, November 26, 2021 – Odesa: Astroprint, 2021

Додатково: матеріали в форматі pdf.

 

 

pavlov-stanovlenie19. “Становление независимости Украины: «перестроечный» эндшпиль”: исторический очерк / А. И. Павлов. — Одесcа:  Астропринт, 2021. — 280 с.

Додатково: текст нарису в форматі pdf.

 

 

pavlov-cover20. Олександр Іванович Павлов: людина, вчений, громадянин : історико-біографічний нарис про людину з активною життєвою позицією / упор. С.М. Дідух. — Одеса : Астропринт, 2024. — 244 с.

Додатково: текст нарису в форматі pdf.

 

 


Наукові семінари, колоквіуми, симпозіуми та конференції

Матеріали наукового колоквіуму кафедри економіки промисловості ОНТУ «Цифрова трансформація економіки України: Проблеми і пріоритети побудови стратегії конкурентних переваг». (8 травня 2024 року.) Матеріали в форматі pdf.
 
Матеріали наукового колоквіуму кафедри економіки промисловості ОНТУ «Механізм передбачення, попередження та регуляторного впливу на системні зміни національної економіки та її суб’єктів». (27 вересня 2023 року.) Матеріали в форматі pdf.
 
Збірник матеріалів науково-практичної конференції кафедри економіки промисловості ОНТУ «Агропродовольчий сектор України в період війни: виклики та перспективи». (24 травня 2023 року.) Матеріали в форматі pdf.
 
Матеріали наукового колоквіуму кафедри Економіки промисловості за темою «THE PLACE OF ECONOMIC ENTITIES IN ENSURING THE SAFE DEVELOPMENT OF RURAL-URBAN AGGLOMERATIONS» (26 листопада 2021 р.). Матеріали в форматі pdf.
 
Матеріали наукового колоквіуму кафедри Економіки промисловості за темою «Роль децентралізації влади та управління у забезпеченні економічної безпеки держави» (26 травня 2021 р.). Матеріали у форматі pdf.
 
Тези теоретичного семінару кафедри Економіки промисловості за темою «Регулювання економічного розвитку в умовах системного глобального виклику 2020 року: уроки для України» (24 – 30 квітня 2020 р.). Матеріали у форматі pdf.
 
Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції “Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття” (11 – 13 жовтня 2018 р.). Матеріали у форматі pdf.
 
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття” (12 – 13 жовтня 2017 р. ). Видання присвячене 115-річчю Одеської національної академії харчових технологій та 5-річчю Навчально-наукового інституту прикладної економіки і менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна. (Матеріали у форматі pdf)
 
Матеріали наукового симпозіуму “Адаптивні стратегії розвитку підприємств харчової промисловості в умовах мінливого світу”  наукової економічної школи ОНАХТ “Забезпечення функціонування та розвитку системи економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності”. (Матеріали наукового симпозіуму у форматі pdf).
 
Матеріали наукового колоквіуму за міжнародною участю “Руралістичні засади збалансованого розвитку агропродовольчої сфери України”. м. Одеса, 6 жовтня 2016 року. (Матеріали наукового колоквіуму у форматі pdf).
 
Матеріали наукового колоквіуму за міжнародною участю “Економіка як соціальна, поведінкова навчальна та наукова дисципліна”. м. Одеса, 20 травня 2016 року.(Матеріали наукового колоквіуму в форматі pdf)
 
Матеріали міжнародного наукового семінару кафедри Економіки промисловості “Проблеми сталого розвитку агропродовольчої сфери в сучасних умовах та шляхи їх розв’язання”. 8 жовтня 2015 року. (Матеріали семінару в форматі pdf)
 
“Тенденції розвитку аграрного сектору економіки України в умовах соціально-економічної та політичної нестабільності”. Матеріали наукового колоквіуму за напрямом наукової школи: “Сталий розвиток та економічна безпека агропродовольчої сфери”. 15 травня 2015р. (Матеріали наукового колоквіуму в форматі pdf)
 

Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю кафедри Економіки промисловості ОНАХТ “Продовольча безпека: світові тенденції та національні особливості”. 25 вересня 2014 року. (Матеріали конференції в форматі pdf)

 
Матеріали наукового колоквіуму кафедри Економіки промисловості ОНАХТ за міжнародною участю “Сучасні тенденції розвитку економіки підприємства, її програмне, методичне та наукове забезпечення”. 25 квітня 2013р. (Матеріали наукового колоквіуму в форматі pdf).
 

1 коментар до “Монографії

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>