Монографії

Павлов О.І.

1.  “Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів” за редакцією завідувача кафедри економіки промисловості, доктора економічних наук, професора Павлова  О.І. – Одеса: Астропринт, 2012р.

Додатково: монографія в форматі pdf.

2. “Соціо-еколого-економічний розвиток агропродовольчої сфери України в сучасних умовах: проблеми та шляхи їх розв’язання” за редакцією завідувача кафедри економіки промисловості, доктора економічних наук, професора Павлова  О.І. – Одеса: Астропринт, 2015р.

Додатково: монографія в форматі pdf.

Обкладинка монографії "Ідентифікація і класифікація сільських територій: теорія, методологія, практика"

3. “Ідентифікація і класифікація сільських територій: теорія, методологія, практика”. Монографія Павлова О.І. – Одеса: Астропринт, 2015р.

Додатково: монографія в форматі pdf (російською мовою).

 

4. “Соціальна, поведінкова, адаптивна економіка: теорія та практика”. Монографія. Кол. авт.: О.І. Павлов, Т.А. Кулаковська, В.А. Самофатова [та ін.]; за ред. О.І. Павлова. – Одеса: Астропринт, 2016. – 172с.

Додатково: монографія в форматі pdf.

5. “APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT AND ECONOMY
ANTiM 2016″. Editor Professor dr Maja Andjelkovic – Belgrade, Serbia, 2016

(на стор. 235 стаття професора Павлова О.І. “РУРАЛЬНОСТЬ: ВРЕМЕННОЕ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЯ”)

Додатково: повний текст монографії в форматі pdf.

6. “THE POLISH AND THE EU AGRICULTURES 2020+CHALLENGES, CHANCES, THREATS, PROPOSALS”. dr Justyna Góral (red.), dr Marek Wigier (red.) – Warszawa, 2017. – 272p.

Додатково: монографія в форматі pdf (English).

7. “The Common Agricultural Policy of the European Union – the present and the future Non-EU Member States point of view”.  Marek Wigier (red.), Andrzej Kowalski (red.) – Warszawa, 2018. – 138p.

Додатково: монографія в форматі pdf (English).

8. “Руралистика: теория, методология, научные направления”.  Монографія Павлова О.І. – Одеса: Астропринт, 2018р.

Додатково: монографія в форматі pdf (російською мовою).

9. “Зовнішньоекономічна діяльність України в системі глобальних конкурентних відносин: агропродовольчий вимір”.   Монографія / авт.: О.І. Павлов, В.А. Самофатова, Т.А. Кулаковська [та ін.] ; за ред. О.І. Павлова. — Одеса:  Астропринт,  2019. — 272 с.

Додатково: монографія в форматі pdf.

10. “Руралістичні засади брендингу сільських територій Південного регіону України”.   Монографія / О.І. Павлов, І.О. Павлова — Одеса:  Астропринт,  2019. — 288с.

Додатково: монографія в форматі pdf.

11. “Тенденції розвитку цивілізацій у контексті глобалізації”.   Підручник / О.І. Павлов.

Додатково: посилання на сторонній ресурс.

12. “Основи інформаційно-аналітичної діяльності”: навч. посіб. / Павлов Олександр Іванович; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; Одес. регіон. ін-т держ. упр., Каф. регіон. політики та публ. адміністрування. – Одеса : Астропринт, 2011. – 240 с. : табл., рис.

Додатково: посилання на сторонній ресурс.

metody-ecomon-rozrahunkiv-oblojka13. “Методи проведення спеціальних економічних розрахунків” Навчальний посібник / Осіпов П.В., Басюркіна Н.Й., Войтенко О.К., Волкова О.Д., Дудка Т.В., Кулаковська Т.А., Малахова С.В., Меліх О.О., Самофатова В.А.

 

 

 

kulakovskaya-economika-oblojka14. “Економіка підприємства” Підручник / Т.А. Кулаковська

 

 

 

 


samofatova-monography-2021-titul
15. “Сталий розвиток агропродовольчої сфери регіону: теорія, методологія, управління” Монографія / В.А. Самофатова – Одеса: Астропринт, 2017р.

Додатково: монографія в форматі pdf.

  

  

monography-kulakovskaya-titul16. “Державне антициклічне регулювання розвитку агропродовольчого сектора України: теорія, методологія, практика” Монографія монографія / Т.А. Кулаковська. – Одеса : Астропринт, 2019. – 392 с.

Додатково: монографія в форматі pdf.

 

 

monogaphy-diduh-titul17. “Інклюзивний розвиток агропродовольчих вертикально-інтегрованих компаній України” Монографія / С.М. Дідух – Одеса: Астропринт, 2020р.

Додатково: монографія в форматі pdf.

 

 

pavlov-colloquim18. “THE PLACE OF ECONOMIC ENTITIES IN ENSURING THE SAFE DEVELOPMENT OF RURAL-URBAN AGGLOMERATIONS” Materials of the scientific colloquium / Odesa, November 26, 2021 – Odesa: Astroprint, 2021

Додатково: матеріали в форматі pdf.

 

 

pavlov-stanovlenie19. “Становление независимости Украины: «перестроечный» эндшпиль”: исторический очерк / А. И. Павлов. — Одесcа:  Астропринт, 2021. — 280 с.

Додатково: текст нарису в форматі pdf.

 

 

pavlov-cover20. Олександр Іванович Павлов: людина, вчений, громадянин : історико-біографічний нарис про людину з активною життєвою позицією / упор. С.М. Дідух. — Одеса : Астропринт, 2024. — 244 с.

Додатково: текст нарису в форматі pdf.

 

 


Наукові семінари, сімпозіуми та конференції

Матеріали наукового колоквіуму кафедри економіки промисловості ОНТУ «Механізм передбачення, попередження та регуляторного впливу на системні зміни національної економіки та її суб’єктів». (27 вересня 2023 року.) Матеріали в форматі pdf.
 
Збірник матеріалів науково-практичної конференції кафедри економіки промисловості ОНТУ «Агропродовольчий сектор України в період війни: виклики та перспективи». (24 травня 2023 року.) Матеріали в форматі pdf.
 
Матеріали наукового колоквіуму кафедри Економіки промисловості за темою «THE PLACE OF ECONOMIC ENTITIES IN ENSURING THE SAFE DEVELOPMENT OF RURAL-URBAN AGGLOMERATIONS» (26 листопада 2021 р.). Матеріали в форматі pdf.
 
Матеріали наукового колоквіуму кафедри Економіки промисловості за темою «Роль децентралізації влади та управління у забезпеченні економічної безпеки держави» (26 травня 2021 р.). Матеріали у форматі pdf.
 
Тези теоретичного семінару кафедри Економіки промисловості за темою «Регулювання економічного розвитку в умовах системного глобального виклику 2020 року: уроки для України» (24 – 30 квітня 2020 р.). Матеріали у форматі pdf.
 
Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції “Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття” (11 – 13 жовтня 2018 р.). Матеріали у форматі pdf.
 
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції “Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття” (12 – 13 жовтня 2017 р. ). Видання присвячене 115-річчю Одеської національної академії харчових технологій та 5-річчю Навчально-наукового інституту прикладної економіки і менеджменту ім. Г.Е. Вейнштейна. (Матеріали у форматі pdf)
 
Матеріали наукового симпозіуму “Адаптивні стратегії розвитку підприємств харчової промисловості в умовах мінливого світу”  наукової економічної школи ОНАХТ “Забезпечення функціонування та розвитку системи економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності”. (Матеріали наукового симпозіуму у форматі pdf).
 
Матеріали наукового колоквіуму за міжнародною участю “Руралістичні засади збалансованого розвитку агропродовольчої сфери України”. м. Одеса, 6 жовтня 2016 року. (Матеріали наукового колоквіуму у форматі pdf).
 
Матеріали наукового колоквіуму за міжнародною участю “Економіка як соціальна, поведінкова навчальна та наукова дисципліна”. м. Одеса, 20 травня 2016 року.(Матеріали наукового колоквіуму в форматі pdf)
 
Матеріали міжнародного наукового семінару кафедри Економіки промисловості “Проблеми сталого розвитку агропродовольчої сфери в сучасних умовах та шляхи їх розв’язання”. 8 жовтня 2015 року. (Матеріали семінару в форматі pdf)
 
“Тенденції розвитку аграрного сектору економіки України в умовах соціально-економічної та політичної нестабільності”. Матеріали наукового колоквіуму за напрямом наукової школи: “Сталий розвиток та економічна безпека агропродовольчої сфери”. 15 травня 2015р. (Матеріали наукового колоквіуму в форматі pdf)
 

Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю кафедри Економіки промисловості ОНАХТ “Продовольча безпека: світові тенденції та національні особливості”. 25 вересня 2014 року. (Матеріали конференції в форматі pdf)

 
Матеріали наукового колоквіуму кафедри Економіки промисловості ОНАХТ за міжнародною участю “Сучасні тенденції розвитку економіки підприємства, її програмне, методичне та наукове забезпечення”. 25 квітня 2013р. (Матеріали наукового колоквіуму в форматі pdf).
 

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>