Архів за день: 09.12.2015

Підсумки 2015 року

Підбиваючи підсумки року

Завершується 2015 рік, який видався для кафедри економіки промисловості насиченим значними подіями, які свідчать про успішність її розвитку. Найбільш вагомі успіхи досягнуто у сфері наукової діяльності. Зокрема проведено міжнародний семінар та науковий колоквіум за міжнародною участю. Кафедра виступила організатором проведення міжнародної науково-практичної конференції ННІПЕтаМ ім. Г. Е. Вейнштейна. За результатами проведених заходів опубліковано збірники тез. Протягом року видано дві одноосібні та дві колективні монографії, низку статей у фахових виданнях, у тому числі зарубіжних. Завершення року ознаменовано захистом двох докторських дисертацій випускниками та вихованцями кафедри (до вересня 2015 р. – її доцентами) Н.Й. Басюркіною і О. О. Меліх (науковий консультант – проф. Павлов О. І.)

Зміцнюються зв’язки з підприємствами, зокрема підписано дві угоди про співробітництво та одна – про проходження студентами виробничої та переддипломної практики. Удосконалюється навчальний процес, покращено матеріально-технічну базу кафедри, розвивається студентське самоврядування, активізовано виховну роботу зі студентами, підвищується їх участь у науково-дослідній роботі, суспільному житті академії. Ці та інші напрями діяльності кафедри відображено у звіті-презентації завідувача кафедри проф. Павлова О. І. за підсумками її роботи у 2015 р., з яким можна ознайомитися на нашому сайті.

Враховуючи наявний кадровий, науково-навчальний та матеріально-технічний потенціал кафедри, Вченою радою академії ще у вересні поточного року було прийнято рішення про виділення із складу кафедри певної кількості ставок (7,05) для утворення ще однієї кафедри – управління бізнесом. За час, що пройшов, здійснено ряд організаційних та практичних заходів щодо розподілу функцій кафедр економіки промисловості та управління бізнесом.

Про завдання двох кафедр йшлося на зустрічі їх колективів з ректором академії проф. Єгоровим Б. В., яка відбулася 7 грудня. Ректор приділив особливу увагу питанням налагодження творчого співробітництва між кафедрами, поліпшення їх зв’язків з підприємствами харчової промисловості, підвищення якості підготовки студентів, подальшої інтеграції освітнього процесу з сучасними науковими досягненнями та діяльністю суб’єктів господарювання. У виступі завідувача кафедри економіки промисловості проф. Павлова О. І. акцентувалася увага на необхідність проведення підготовчої роботи щодо переходу кафедр з 2016/2017 навчального року на навчання студентів за новими спеціальностями, а також підвищення рівня профорієнтаційної роботи серед старшокласників з метою якісного відбору майбутніх студентів.

Збори співробітників кафедр за участю ректора продемонстрували готовність двох колективів до виконання покладених на них завдань.

Перемога

Конкурс завершено!

13 листопада 2015 року підведено підсумки проведення вузівського конкурсу на кращу студентську наукову роботу.

В конкурсі прийняли участь студенти 4 курсу 401 групи факультету ЕБіК Петков Олександр з науковою роботою на тему “Тіньова економіка в Україні та шляхи її подолання” та Дерменжі Діна з науковою роботою на тему “Предпринимательство Украины: анализ факторов развития и основных отличий от европейского бизнеса”).

Продовжувати читання Конкурс завершено!