Архів за день: 26.12.2015

Вітання

Захист дисертації Меліх О.О.

25 грудня 2015 року у спеціалізованій вченій раді Д 41.088.05 в Одеській національній академії харчових технологій відбувся захист дисертації Меліх О.О. «Адаптативна стратегія територіально-виробничої оптимізації та економічного розвитку харчової промисловості регіону: теорія, методологія, практика» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (науковий консультант – професор Павлов О.І.).

Поздоровляємо випускницю та вихованку кафедри з цією знаменною датою, бажаємо Олені Олександрівні подальших успіхів на науковій ниві.