Переддипломна практика

Бюджетне місце в докторантурі

Міністерство освіти і науки України виділило кафедрі економіки промисловості бюджетне місце в докторантурі (докторант – доцент Самофатова В.А., наук. консультант – професор Павлов О.І.) зі спеціальності 051″Економіка” з галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”.