Архів за день: 23.07.2016

Переддипломна практика

Участь кафедри у реалізації освітньо-наукової програми ОНАХТ

Міністерством освіти і науки України професора Павлова О. І. затверджено керівником проектної групи та гарантом освітньо-наукової програми ОНАХТ зі спеціальності 051 «Економіка» з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

Професора Павлова О. І. також включено до нового складу спеціалізованої вченої ради ОНАХТ з захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями: 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»; 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка».