Архів за місяць: Липень 2016

Переддипломна практика

Бюджетне місце в докторантурі

Міністерство освіти і науки України виділило кафедрі економіки промисловості бюджетне місце в докторантурі (докторант – доцент Самофатова В.А., наук. консультант – професор Павлов О.І.) зі спеціальності 051″Економіка” з галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”.

Переддипломна практика

Участь кафедри у реалізації освітньо-наукової програми ОНАХТ

Міністерством освіти і науки України професора Павлова О. І. затверджено керівником проектної групи та гарантом освітньо-наукової програми ОНАХТ зі спеціальності 051 «Економіка» з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

Професора Павлова О. І. також включено до нового складу спеціалізованої вченої ради ОНАХТ з захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями: 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»; 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка».

Навчальний посібник "Економіка підприємства"

Стаття професора Павлова О. І.

У провідному фаховому журналі “Економіка України” опубліковано статтю О.І. Павлова “Руральний дискурс міждисциплінарних наукових досліджень” (2016, № 6, с. 59-67).

Додатково: Журнал “Економіка України” (pdf)

Вітання

Вітаємо студентів

Диплом 2016

Колектив кафедри «Економіки промисловості» вітає всіх студентів спеціальності «Економіка підприємства» з успішним захистом дипломних робіт!

Бажаємо Вам успіхів, впевненості і відмінної здачі вступних іспитів на звання Спеціаліст і Магістр!

Диплом 2016

Навчальний посібник "Економіка підприємства"

Навчальний посібник

Професор Павлов О. І. – один з авторів-упорядників навчального посібника “Публічне управління сільськими територіями України” (НАДУ при Президентові України. – Київ, 2016. – 336 с.).

Додатково: Текст навчального посібника (у форматі pdf).