Архів за день: 28.04.2020

Читання

Дорогою успіху: від основ економічних знань до їх вершини

В цьому році кафедрі економіки промисловості ОНАХТ виповнюється 66 років. За час свого існування, кафедра надала путівку у життя численній кількості студентів та наукових працівників. Серед них і ми – аспіранти 1-го року навчання, Мініна Вікторія та Федорова Тетяна.

Наш шлях до кафедри почався у 2012 році, коли ми вирішили вступити до Одеського технічного коледжу ОНАХТ. Три роки навчання у коледжі пролетіли швидко, і коли настав час обирати у який навчальний заклад вступати, вибір був однозначний – Одеська національна академія харчових технологій.

У вересні 2015 року, після успішного складання іспитів, ми були зараховані до числа студентів кафедри економіки промисловості ОНАХТ. За час навчання ми познайомилися із великою кількістю цікавих людей, отримали багато знань та досвіду від викладачів, приймали участь в олімпіадах, конференціях, конкурсах та займалися написанням тез та статей. З фахових олімпіад найбільше запам’яталися дві, що проходили протягом 2017‒2018 років в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

На фото: Федорова Т., к.е.н., доц. Яблонська Н.В., Мініна В.
На фото: Федорова Т., к.е.н., доц. Яблонська Н.В., Мініна В.

Серед конкурсів найбільш насиченими були: конкурс відеоробіт «Фінансова грамотність», в якому ми зайняли 1 місце, конкурс «Black Sea Science», в якому за напрямом «економіка і управління» посіли 2 місце, та конкурс студентських наукових робіт за спеціалізацією «економіка та управління у сфері торгівлі», де посіли 3 місце.

Потрібно відзначити, що левова частка наших успіхів склалася завдяки знанням та досвіду, які нам передалися від викладачів нашої кафедри. Саме вони займалися нашою підготовкою, відповідали на величезну кількість питань та допомагали в організаційних моментах. Беззмінним науковим керівником наших тез, статей та дипломних робіт був і є – Дідух Сергій Мирославович, який не тільки навчав, а й надихав, морально підтримував та заряджав нас позитивним настроєм на отримання найкращих результатів.

На фото: Мініна В., к.е.н., доц. Дідух С.М., Федорова Т.
На фото: Мініна В., к.е.н., доц. Дідух С.М., Федорова Т.

Окремо висловлюємо подяку завідуючому кафедри – Павлову Олександру Івановичу, який є для нас прикладом мудрості, професіоналізму, ентузіазму, відданості своїй справі та величезної людяності. Без його мудрих настанов, бесід та підтримки, ми б не досягли такого рівня якості фахової підготовки та духовності. Також нам випала честь, що наразі він є нашим науковим керівником.

На фото: Белошапко В., Карп А.,д.е.н., проф. Павлов О.І., Мініна В., Дерменжі Д., Федорова Т.
На фото: Белошапко В., Карп А.,д.е.н., проф. Павлов О.І., Мініна В., Дерменжі Д., Федорова Т.

Наше студентське життя в академії було дуже насиченим та захоплюючим, тому після закінчення магістратури, ми вирішили вступити до аспірантури та присвятити свою подальшу долю викладацькій і науковій роботі на кафедрі. Перший рік перебування в аспірантурі лише підтвердив правильність обраного нами шляху.

Всіх запрошуємо вступати до Одеської національної академії харчових технологій для навчання за спеціальністю 051 «Економіка».

Вікторія Мініна, Тетяна Федорова,
аспіранти кафедри економіки промисловості

Читання

Випуск чергового номеру журналу-партнера кафедри

Проблематика журналу безпосередньо пов’язана з напрямом наукових досліджень завідувача кафедри економіки промисловості професора Павлова О.І. Тому його регулярно запрошують до публікації та рецензування статей, інформують про актуальні напрями й теми європейського сільського розвитку.

Посилання на журнал (англ. мовою)

Публікації індексується у наукометричних базах даних Scopus та Web of science.